O nás » Ocenění

Národní cena kvality ČR

Program Národní ceny ČR za jakost přijala vláda České republiky svým usnesením č. 806/2001 Sb. S přijetím nové strategie Národní politiky kvality na období let 2008 – 2013 byla cena přejmenována na Národní cenu kvality ČR. Program je založen na důsledném a objektivním ověřování efektivnosti a jakosti všech činností organizace a na jejich hodnocení, zejména z pohledu uspokojování požadavků zákazníka a dosažení ekonomické úspěšnosti. Model Národní ceny kvality ČR vychází z Modelu Excellence EFQM, který je používán v Evropské ceně za kvalitu v mnoha zemích Evropy.

Program Národní ceny kvality ČR organizuje Sdružení pro oceňování kvality; cyklus programu je roční. Je zahajován v listopadu roku předchozího a končí vyhlášením vítězů a úspěšných finalistů v jednotlivých kategoriích v listopadu příslušného roku. Nový ročník vyhlašuje předseda Rady kvality ČR; ceny vítězům a ocenění finalistům předávávají vrcholní představitelé státu a Rady kvality ČR.

Od roku 2006 se Národní cena kvality ČR vyhlašuje jak pro podnikatelský, tak i pro veřejný sektor.

Více informací naleznete na stránkách SDRUŽENÍ PRO OCEŇOVÁNÍ KVALITY.

 

aktualizace k 24.4.2020

 

Spokojený zákazník Jihomoravského kraje

Sdružení českých spotřebitelů (dále jen SČS) je občanským sdružením, které bylo založeno již v roce 1990 a je nejdéle působícím sdružením v oblasti ochrany zájmů spotřebitelů u nás. Podstatou tohoto sdružení je přispívat ke zvyšování právního vědomí a informovanosti spotřebitelů a preventivně působit při zlepšování vztahů mezi poskytovateli služeb a spotřebiteli. Sdružení českých spotřebitelů je nezávislá organizace, která hájí zájmy spotřebitelů v rámci vnitřního trhu EU a tuzemského trhu v ČR. Hodnocení kvality poskytovaných služeb ze strany SČS na ochranu spotřebitelů je podpořeno orgány státní správy a hospodářskými subjekty.

Maloobchodní síť BRNĚNKA, spol. s r.o. se (již počtvrté) stala držitelem tohoto významného ocenění "SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK JIHOMORAVSKÉHO KRAJE" na rok 2022 - 2024 na základě volby a doporučení z řad nezávislých hodnotitelů SČS. Získaný certifikát je tzv. oceněním kvality, který informuje zákazníka a širokou veřejnost, že síť prodejen, kterými firma disponuje, nabízí spotřebiteli nadstandardní služby, kvalitní sortiment a v neposlední řadě dodržuje v rámci svého podnikání zásady obchodní podnikatelské etiky na trhu.

 

 aktualizace k 13.10.2022